• Perhekuntoutus

  Tukipuun perhekuntoutus on tarkoitettu avuksi perheelle, jonka elämäntilanne on kriisiytynyt tai muuten hyvin haastava. Perhekuntoutus suunnitellaan perheen lähtökohdista ottaen huomioon perheen ja sen jäsenten yksilölliset tarpeet.

  Tutustu palveluun
 • Perheohjaus

  Tukipuu tarjoaa perheohjausta sekä ennen sijoitusta, sijoituksen perusteiden poistamiseksi että sijoituksen aikana ja sen päättyessä. Työllä tuetaan lasta tai nuorta ikätaso huomioiden kasvussa ja kehityksessä sekä lapsen vanhempia kasvatuksessa ja huolenpidossa.

  Tutustu palveluun
 • Tapaamispalvelut

  Tapaamispalveluiden tarkoituksena on tarjota turvallinen tapaamispaikka valvotuissa ja tuetuissa olosuhteissa.

  Tutustu palveluun
 • Jälkihuolto

  Jälkihuollon palveluilla saatetaan nuori tukien kohti aikuisuutta ja vastuunottoa omista asioista.

  Tutustu palveluun
 • Tukihenkilötoiminta

  Tukipuun ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu kohdennetusti tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle. Lapsen kanssa tehtävän ammatillisen tukihenkilötoiminnan viikoittaisten käyntien määrä neuvotellaan erikseen arvioidun tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti.

  Tutustu palveluun

Tukipuu

 • Avopalveluyksikkö Tukipuu tuottaa laadukkaita lastensuojelun avopalveluita yhteistyössä Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun ja Lastensuojeluyksikkö Leppälinnun kanssa. Ylistaron ja Kauhajoen lisäksi Tukipuulla on toimitilat Seinäjoen ja Vaasan keskustassa! Tukipuun toiminta-alueena on koko Pohjanmaa.

  Tukipuun avopalvelut täydentävät sijaishuollon ja perhekuntoutuksen laitospalvelut koko perhettä palvelevaksi palvelukokonaisuudeksi, jossa mahdollistuu riittävän varhainen puuttuminen perheen ongelmiin sekä joustava ja tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus kulloiseenkin tarpeeseen.

  Avohuollon palveluilla pyritään ensisijaisesti edistämään ja tukemaan lapsen myönteistä kehitystä, mutta myös tukemaan ja vahvistamaan vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

  • Tukipuun avopalvelut sisältävät perheohjauksen, tapaamispalveluita sekä jälkihuollon palvelut.

  • Tarvittaessa yhdistämme palvelukokonaisuuteen esimerkiksi terapiapalveluita tai ammatillisen tukihenkilöpalvelun.


  Tukipuun avopalveluissa työskentelee moniammatillinen työtiimi, johon kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Henkilökunnallamme on useiden vuosien työkokemus lastensuojelu- ja perhetyöstä. Henkilökuntaan kuuluu myös psyko- ja perheterapeutteja.

  Ota yhteyttä, yhdessä keksimme asioihin ratkaisun!